Skip to content

Trái cây đặt A

Chi tiết tour

Vừa ngon lại bổ, phong cách buffet đầy đủ với 20 loại trái cây tươi sạch, kể cả các loại trái cây theo mùa như măng cụt, xoài, chôm chôm và sầu riêng.

Giá dịch vụ

Trái cây đặt A

12-15 loại trái cây 200 baht

Những loại trái cây ở đây theo mùa, có thể hỏi trước và tham khảo về danh sách trái cây được phục vụ mỗi ngày tại ... Vui lòng đặt trước ít nhất 1 ngày. Xin phép chỉ nhận đặt bàn ít nhất 2 khách trở lên.

Gói