โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

1.30 ชั่วโมง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

บริการ 2 รอบต่อวัน รอบเช้าเวลา 9:00-10:30 น. , รอบบ่ายเวลา 13:00-14:30 น.

กิจกรรม

  • เดินทางรับคุณที่โรงแรม
  • เดินทางถึงปางช้างเขาชีจรรย์ , ทีมควาญช้างผู้ฝึกสอนต้อนรับ และนำท่านสู่ห้องเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำกิจกรรม
  • เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช้างและความปลอดภัยจากทีมควาญช้างผู้ฝึกสอน
  • เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งช้างเบื้องต้น รวมทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับควาญช้าง , ขึ้นนั่งบนหลังช้าง และอาบน้ำให้กับช้าง
  • ให้อาหารช้างด้วยกล้วยหรืออ้อย
  • จบหลักสูตร , อำลาช้างของคุณ และทีมควาญช้างผู้ฝึกสอน

อัตราค่าบริการนี้รวม

บริการให้ยืมชุดควาญช้าง

อาหารสำหรับให้ช้าง

น้ำดื่ม

บริการรถรับส่ง ไป - กลับ

ELEPHANT BUDDY PROGRAMS

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

รอบเช้าเวลา 9:00-10:30 น | รอบบ่ายเวลา 13:00-14:30 น.

DISCOVER MORE

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรครึ่งวัน

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรครึ่งวัน

รอบเช้าเวลา 9:00-12:00 น.

DISCOVER MORE

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

ระยะเวลาของกิจกรรม 9:00-15:00 น.

DISCOVER MORE