Skip to content

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

1.30 ชั่วโมง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

บริการ 2 รอบต่อวัน รอบเช้าเวลา 9:00-10:30 น. , รอบบ่ายเวลา 13:00-14:30 น.

กิจกรรม

อัตราค่าบริการนี้รวม

บริการให้ยืมชุดควาญช้าง

อาหารสำหรับให้ช้าง

น้ำดื่ม

บริการรถรับส่ง ไป - กลับ

ELEPHANT BUDDY PROGRAMS