Skip to content

Khóa học quản tượng trong một ngày

Khoảng thời gian diễn ra khóa học 9:00-15:00

chi tiết tour du lịch

Phục vụ 1 chuyến/ ngày, chuyến sáng 9:00-12:00

Lịch trình

Phí dịch vụ

Thuê trang phục quản tượng

Thức ăn cho voi

Đồ ăn nhẹ, nước uống

Dịch vụ đưa rước 2 chiều (đi – về)

Bằng hoàn thành khóa học

Chương trình học cách quản tượng