Skip to content

Khóa học quản tượng ngắn hạn

1 tiếng rưỡi

chi tiết tour du lịch

Phục vụ 2 chuyến/ ngày , sáng 9:00-10:30, chiều 13:00-14:30

Lịch trình

Phí dịch vụ bao gồm

Thuê trang phục quản tượng

Thức ăn cho voi

Thức ăn cho voi

Dịch vụ đưa rước 2 chiều (đi – về)

Chương trình học cách quản tượng