โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

ระยะเวลาของกิจกรรม 9:00-15:00 น.

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

บริการ 1 รอบต่อวัน รอบเช้าเวลา 9:00-12:00 น.

กิจกรรม

 • เดินทางรับคุณที่โรงแรม
 • เดินทางถึงปางช้างเขาชีจรรย์ , ทีมควาญช้างผู้ฝึกสอนต้อนรับ และนำท่านสู่ห้องเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำกิจกรรม
 • ทุกท่านพร้อม ณ ลานกิจกรรม , เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช้างและความปลอดภัยจากทีมควาญช้างผู้ฝึกสอน , ผู้ฝึกสอนสาธิตทักษะต่างๆ เช่น วิธีการใกล้ชิดกับช้างอย่างถูกต้อง , วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นกับช้าง และวิธีการขึ้นนั่งบนหลังช้าง หลังจากนั้นเริ่มต้นขึ้นและลงจากหลังช้าง และฝึกนั่งช้างรอบๆบริเวณลานกิจกรรม
 • นั่งบนหลังช้างเข้าไปในป่าธรรมชาติ
 • ให้อาหารเที่ยงกับช้าง
 • เตรียม ทำอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกับควาญช้าง และครอบครัว
 • ชมและเรียนรู้เกี่ยวกับช้างพ่อพันธุ์ ช้างแม่พันธุ์ และลูกช้าง, เรียนรู้เกี่ยวกับการใกล้ชิดลูกช้างอย่างถูกต้อง และให้อาหารลูกช้างและแม่ช้าง
 • จัดทำกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาการแก่ลูกช้าง
 • ขึ้นนั่งบนหลังช้างอีกครั้ง และพาช้างไปอาบน้ำและตรวจสภาพผิวหนังของช้าง
 • ขึ้นนั่งบนหลังช้างอีกครั้ง และพาช้างไปอาบน้ำและตรวจสภาพผิวหนังของช้าง
 • พักผ่อน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จบหลักสูตร , อำลาช้างของคุณ และทีมควาญช้างผู้ฝึกสอน

อัตราค่าบริการนี้รวม

บริการให้ยืมชุดควาญช้าง

อาหารสำหรับให้ช้าง

อาหารว่างและน้ำดื่ม

บริการรถรับส่ง ไป - กลับ

ประกาศนียบัตร

ELEPHANT BUDDY PROGRAMS

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

รอบเช้าเวลา 9:00-10:30 น | รอบบ่ายเวลา 13:00-14:30 น.

DISCOVER MORE

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรครึ่งวัน

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรครึ่งวัน

รอบเช้าเวลา 9:00-12:00 น.

DISCOVER MORE

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

ระยะเวลาของกิจกรรม 9:00-15:00 น.

DISCOVER MORE