Skip to content

นั่งช้างชมสวน

นั่งช้าง 10 - 20 นาที

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดื่มด่ำกับประสบการณ์การนั่งช้างชมป่าธรรมชาติ โยกเยกไปพร้อมกับช้าง ผจญภัยสู่เส้นทางธรรมชาติ บรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ พันธุ์ไม้ และชมหมู่บ้านควาญช้าง ชมวิถีความเป็นอยู่ระหว่างควาญช้างและช้าง

อัตราค่าบริการ

นั่งช้าง 10 นาที

300 บาท

นั่งช้าง 15 นาที

400 บาท

นั่งช้าง 20 นาที

500 บาท