โปรแกรมวิถีควาญช้าง

สัมผัสกับการขี่ช้างที่ดีที่สุดและแบบดั้งเดิมในพัทยา

รายละเอียดบริการ

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับประสบการณ์สุดพิเศษ สัมผัส ใกล้ชิดช้าง และเรียนรู้ธรรมชาติของช้าง รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและกันระหว่างครอบครัวควาญช้างกับช้าง

ONE DAY BUDDY PROGRAMS

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรมินิ

รอบเช้าเวลา 9:00-10:30 น | รอบบ่ายเวลา 13:00-14:30 น.

DISCOVER MORE

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรครึ่งวัน

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรครึ่งวัน

รอบเช้าเวลา 9:00-12:00 น.

DISCOVER MORE

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

ระยะเวลาของกิจกรรม 9:00-15:00 น.

DISCOVER MORE