Skip to content

โปรแกรมวิถีควาญช้าง

สัมผัสกับการขี่ช้างที่ดีที่สุดและแบบดั้งเดิมในพัทยา

รายละเอียดบริการ

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับประสบการณ์สุดพิเศษ สัมผัส ใกล้ชิดช้าง และเรียนรู้ธรรมชาติของช้าง รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและกันระหว่างครอบครัวควาญช้างกับช้าง

ONE DAY BUDDY PROGRAMS