เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของปางช้างเขาชีจรรย์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538

โดยคุณปัญจมาพร  สินสุขบริรักษ์ ได้เริ่มก่อตั้งปางช้าง บนพื้นที่ 20 ไร่เศษในตัวเมืองพัทยา เพื่อจะเป็นที่พักศัยของครอบครัวช้าง และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมช้าง โดยมีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวควาญช้าง และลดปัญหาช้างเร่ร่อนที่มีอยู่ในพัทยาเป็นจำนวนมาก ณ ขณะนั้น

จากความเจริญเติบโตของเมืองพัทยากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น ทำให้ปางช้างได้ย้ายพื้นที่ตั้งมายังบริเวณเขาชีจรรย์ในปัจจุบัน บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยป่า และธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของช้างตามธรรมชาติมากขึ้น

ปางช้างที่ดีที่สุดในพัทยา

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับประสบการณ์สุดพิเศษ สัมผัส ใกล้ชิดช้าง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mary Scott
Russia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Susan O’Neill
China

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ryan King
USA
Special Offers & Best Price Guaranteed

โปรโมชั่น ใหม่ๆ

บทความล่าสุด

ข่าวสาร

map-pin

สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

เดินทางง่ายๆมีบริการรถรับส่งถึงโรงแรม